Compassie

Compassie
voor degene die jou pijn doet
is van groter belang
wanneer er sprake is van opzet
dan wanneer het onbedoeld gebeurt.
 
Immers, alleen de mens
die zichzèlf niet lief heeft,
is in staat zijn medemens
moedwillig te krenken.
 
Heb jezelf dus lief
en wees grootmoedig
naar die ander,
zodat ook hij
zich weer kan herinneren
dat hij Liefde is.

© Linda van den Brand-Pelt
11 september 2018