Heeft u ook altijd een droomwens gehad waaraan u nauwelijks durft te denken omdat u uzelf ervan overtuigd hebt dat het toch niet mogelijk is?

Met deze vraag opende Geert Kimpen zijn lezing over de kabbala en zijn boek “De Kabbalist”. Alhoewel… lezing kan je het eigenlijk niet echt noemen. Het was meer een interactieve one man show, waarin Geert vol passie en humor beschrijft wat hem ertoe bewogen heeft om zijn boek te schrijven, wat hij in dat proces op zijn weg is tegen gekomen en hoe hem dat gebracht heeft tot waar hij nu in het leven staat. Door de manier waarop hij zijn verhaal heeft opgebouwd, geïllustreerd door een prachtige visuele presentatie, wordt je je als toeschouwer bewust van de wonderlijke wijze waarop de verhaallijn uit zijn boek, de Tien Wetten van Creatie volgens de kabbala en zijn eigen levensverhaal met elkaar verweven zijn. Hij heeft het creatieproces en de roman tegelijkertijd verhaald in zijn boek als doorleefd tijdens het schrijven ervan. 

Volgens de kabbala is het onze taak als mens de best mogelijke vorm van onszelf te worden en ál onze dromen te creëren. De kabbala zelf biedt een  handleiding voor dit creatieproces. Een wens creëren werkt namelijk volgens dezelfde principes als waarin de schepping zelf tot stand is gekomen. Voorwaarde daarbij is dat als je die ene grote wens gevonden hebt, “je die wens verbind met een hoger doel, iets waar de wereld beter van wordt. Pas dan komen de energie en het doorzettingsvermogen vrij waarmee je je droom kunt realiseren.”*

De 10 wetten van de kabbalist* 

“Volgens de kabbala is er niets dat God niet is. … Omdat God zo alomvattend is, gebruiken de joodse kabbalisten geen woord voor God. Wanneer we iets een naam geven, definiëren we het, en beperken we het in wat het is. …In de Hebreeuwse Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) is dus het woord God niet te vinden, maar in plaats daarvan gebruiken ze tien verschillende namen voor God. Die tien namen zijn geen eigennamen maar eigenschappen. Het zijn de tien eigenschappen waarmee ‘God’ het universum gecreëerd heeft. Eigenschappen zoals ‘verlangen’, ‘kracht’, ‘schoonheid’ of ‘leiderschap’. Deze tien eigenschappen vormen samen ‘De boom des levens’, en zijn gereedschap om te creëren, om te scheppen. Wanneer wij ons die eigenschappen eigen maken, en koppelen aan onze wens of levensmissie, kunnen we alles creëren wat we willen. Het zijn de tien wetten van de creatie, of wel de 10 wetten van de kabbalist.”

Alhoewel ik nietsvermoedend naar Zwammerdam gekomen was die ochtend om een “lezing” bij te wonen over de mystieke leer van het Jodendom, werd dit voor mij persoonlijk een zeer ingrijpende en inspirerende Ontmoeting op Zondag.

Aan het begin van zijn verhaal vertelde Geert dat wanneer je je droomwens verwoordt, dat je dan als het ware het zaadje plant waarmee jouw droom bevrucht kan worden. Daarop gaf hij ons de ruimte om ons enkele minuten tot onszelf te keren – om ons gewaar te worden van onze eigen droomwens. Geert overviel ons vervolgens met de uitnodiging om onze droomwens kenbaar te maken aan iemand in de zaal die we nog niet kenden, met de toelichting dat het onder woorden brengen van je wens de eerste stap is in het creatieproces. Vanaf dat moment zal de kosmos namelijk op alle mogelijke manieren behulpzaam zijn om jouw droomwens in vervulling te laten gaan. Je moet alleen wel oog en oren hebben voor de signalen die tot je komen, die bedoeld zijn om je in de juiste richting te wijzen tot verwezenlijking van die droom.

Op het moment dat wij gelegenheid kregen om ons gewaar te worden van onze levensdroom, sprongen de tranen bij mij al in m’n ogen. Ik werd diep geraakt door een gevoel van herkenning in Geert’s levensverhaal.

In de week voorafgaand aan zijn lezing, ben ik namelijk heel intensief bezig geweest met het schrijven van stukjes voor het infobulletin van de VSGP (Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit Psychosofia). In een periode waarin er zowel door mijn werkkring als mijn gezin een groot beroep op mij gedaan wordt, voelde ik tijdens dit schrijfproces zo’n diepe verbinding met mijn schepper, dat alles in mij in een stroomversnelling kwam en ik de dagen erna nog nazoemde van de energie die het mij gegeven had. Er was opnieuw een vonk in mij tot leven gekomen. Tot dat moment voelde ik mij gerust dat ik alleen maar hoefde te Zijn, in mijn dagelijks leven hoefde te leven vanuit mijn hart, dat DAT mijn manier is om het Licht van de universele liefde zichtbaar te maken in de wereld en dat dat genoeg was.

En dan… vraagt vijf dagen later een voor mij nog onbekende schrijver mij om contact te maken met mijn levensdroom… 

“Er is niets mis met de drang
oneindig veel te willen ontvangen
van het leven. Maar de bron
van vreugde van dit ontvangen
droogt op, wanneer we ophouden
met geven. Niets van wat we
dan nog ontvangen, vult de
leegte van ons hart.”

 Uit: “De Kabbalist”

“Kabbala betekent ‘ontvangen’. … Het systeem van de kabbala is gebaseerd op de creatiespiraal van geven en ontvangen.  … Het is dan ook onze taak om oneindig veel te willen ontvangen, om oneindig veel te kunnen geven. Om op die manier, samen, ieder met de inzet van zijn eigen talenten, hier en nu het aards paradijs te creëren…”* 

Ik besefte op dat moment dat ik niet het maximale uit het leven haal en dat ik niet al mijn talenten gebruik om mijn bijdrage te leveren aan de creatie van dit aardse paradijs… Ik besefte mij dat durven erkennen dat je die talenten hebt een verantwoordelijkheid schept, waar je voor je gevoel niet meer onderuit kan, eentje die je ook echt waar moet maken. 

Geert riep mij terug naar het hier en nu met zijn uitnodiging aan drie mensen uit de zaal om naar voren te komen en hun droomwens kenbaar te maken aan iedereen – hij legde daarbij uit dat hoe krachtiger je je wens in de kosmos verwoordt en kenbaar maakt, hoe krachtiger het zaadje geplant zal worden van waaruit die wens kan ontspruiten. En zo kwam het dat ik mezelf na enkele minuten van intense tweestrijd, met de tranen nog steeds in mijn ogen, voor een volle zaal hoorde verkondigen dat ik de wereld Licht kan bieden met mijn aanwezigheid, maar dat ik weet dat ik goed kan schrijven en dat het mijn droomwens is om het Licht ook met mijn pennenstreken te laten schijnen in de wereld… 

“De schrijfster die weet
dat er nu geen excuses
meer zijn.

De schrijfster die
maar 1 ding moet
doen: … schrijven!”

Met deze woorden heeft Geert aan het einde van de dag mijn exemplaar van “De kabbalist” gesigneerd… Nog diezelfde avond heb ik, met een glaasje wijn en een kaarsje aan mijn zijde, een zweverig muziekje op, omhuld door de heerlijke geur van wierook (zoals het een geïnspireerde spirituele schrijfster betaamt) dit schrijfsel op “het scherm” gezet.

Ik wens dat deze Ontmoeting op Zondag ook bij u een snaar heeft aangeraakt, die u aan zal zetten tot het vervullen van uw levensdroom… opdat wij allen, met elkaar, het paradijs op aarde zullen scheppen. 

U hoort nog van mij…

 

 *Overgenomen uit:
“Stap voor stap van wens naar werkelijkheid – het geheim van de kabbala”
van Geert Kimpen