Het tweede verlies

Het diepe verdriet
van verlies –

van jou niet meer te kussen
geen ontbijtje meer te samen
of mooie route meer te fietsen,

heb ik misschien
niet lang genoeg gekoesterd.

Totaal onvoorbereid op
de wreedheid van
“de tijd heelt alle wonden”,

schuldig aan elk moment
zonder lijdzaam verzet,

doorleef ik verdwaasd
de onontkoombare realiteit:
elke dag opnieuw
raak ik jou
een beetje meer
kwijt.

 


© Linda van den Brand-Pelt
10 oktober 2018