Wonder

Vanuit de wond
Zoeken naar het wonder
Lopend over lucht
Kom ik bij de brug
Alwaar het licht mij dragen kan

 

© Monique Damen
12 november 2017